Smycze reklamowe

Smycze reklamowe

Obecnie nic tak nie motywuje pracowników różnych zakładów pracy, jak nagrody. Jeśli dany pracownik wie, że za ciężką pracę może zostać dodatkowo wynagrodzony (poza podstawową pensją), będzie robił wszystko, aby na tą nagrodę zapracować. Taki system motywacyjny sprawdza się w teorii i w praktyce – wszystkie większe firmy taki system wprowadziły już dawno. Przykładem może być Poczta Polska. Jako pracodawca, instytucja ta daje przykład doceniania pracowników i dbania o nich w szczególny sposób. Jak Poczta Polska wynagradza starania swoich pracowników?

Przede wszystkim, poprzez podwyżki, premie, awanse, dodatkowe świadczenia, dni wolne, ewentualnie zniżki, bony zakupowe, itp. Możliwości jest wiele. Jest jednak także możliwość połączenia nagrody pracowniczej z reklamą – a reklama jest w dzisiejszych czasach potrzebna także Poczcie Polskiej. Jaka to możliwość?

Chodzi o podarunki. Smycze reklamowe mogą być wręczane pracownikom poczty przy różnych okazjach. Co ważne, chodzi tu o takie gadżety, które noszą firmowe (pocztowe) nadruki. Nadruki te są idealną reklamą, powodującą, że symbole poczty są obecne w wielu miejscach.

Smycze reklamowe są wręczane przy okazjach związanych z rozmaitymi sukcesami, w pracy i w życiu prywatnym. Dla przykładu można podać sytuację, w której pracownik obchodzi jubileusz pracy w danym punkcie pocztowym. Może to być np. 10, 15, 20, 30 lat, itp. Jubileusz taki warto docenić – jest to przykład lojalności, a lojalność pracowników jest jednym z najważniejszych aspektów ich pracy w dzisiejszych czasach – ponieważ o dobrych i lojalnych pracowników obecnie bardzo trudno.

Smycze reklamowe mogą też trafiać do pracowników, jako nagroda za wybitne osiągnięcia w pracy. Jeśli ktoś np. wykaże się wyjątkową sprzedażą produktów, które Poczta Polska sprzedaje, np. znaczków pocztowych, kopert czy akcesoriów biurowych, zasługuje na tego rodzaju podarunek. A tego rodzaju podarunek, choć skromny, jest dla wszystkich przykładem, że warto się starać. Jak wspomniano wyżej, pozostali pracownicy widzą, że starać się warto, bo pracodawca nagradza starania. Nic tak nie motywuje pracownika.