Cukierki reklamowe

Cukierki reklamowe

O ile działania reklamowe prowadzone przez przedsiębiorstwa produkcyjne, handlowe i usługowe są dziś standardem, o tyle ich realizacja przez instytucje publiczne nie zawsze jest jeszcze normą. I oczywiście te instytucje, które zapominają o swojej promocji często czynią ogromny błąd, który może się negatywnie odbić na pozyskaniu sympatii otoczenia i kreowaniu pozytywnego wizerunku. Mowa tu nie tylko o działalności podstawowych jednostek samorządu terytorialnego, ale również o innych instytucjach, takich jak Straż Pożarna, Policja, ZUS i wiele innych.

Corocznie ogólnokrajowe instytuty badania opinii społecznej przedstawiają rankingu wzrostu lub spadku zaufania do poszczególnych instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji. Mowa tu między innymi o wymienionych wyżej jednostkach Policji i Straży Pożarnej, a także o strażach miejskich i gminnych, urzędach skarbowych, wojsku a nawet o poszczególnych partiach politycznych i indywidualnych politykach.

Zapewne wzrost sympatii obywateli do danej organizacji w żaden sposób nie wpływa na wielkość osiąganych obrotów, bowiem w większości przypadków są to służby realizujące swoje statutowe zadania non profit, jednak dla powodzenia ich działalności wskazane jest, by cieszyć się było można dobrą opinią i przychylnością społeczeństwa.

 W działaniach promocyjnych wymienionych instytucji wykorzystuje się więc najczęściej te same metody i narzędzia marketingowe, które znajdują zastosowanie w kampaniach reklamowych firm nastawionych na osiąganie zysku. Sprawdzają się więc zarówno spoty reklamowe, Cukierki reklamowe dla interesantów, różnorodne gadżety i upominki, a także ulotki i inne drukowane materiały informacyjne.

W działaniu marketingowym instytucji publicznych ważna jest także merytorycznie profesjonalna i uprzejma obsługa petentów. Oprócz tego ważne jest, by w trakcie załatwiania spraw, interesanci czuli komfort obsługi. W tym wypadku sprawdzają się więc wymienione wyżej cukierki reklamowe urzędów, którymi częstowani są petenci.

Istotne może być również stosowanie przez pracowników instytucji jednakowej odzieży firmowej, która będzie posiadała odpowiednie logo lub nazwę urzędu. Podobne znaki charakteryzujące urząd powinny posiadać wcześniej omówione cukierki reklamowe, a także kubki, jakie stosują na co dzień pracownicy i inne elementy wyposażenia pomieszczeń.